В момента на хвърлянето на бутилката *fib* в горящата среда температурата намалява от 1 до 2 секунди до нормална и безвредна. *fib* е в състояние да ви подсигури път за изход от масиран пожар хвърляйки последователно няколко бутилки по посока на изхода или място вън от обсега на пожара. Моля прегледайте снимковия и видео материала на сайта за да придобиете представа за *fib* в реални условия.