гр. София, кв. Бояна
ул. „Панорамен път“ 24 Е

Отворено от Понеделник –до Петък, от 9.00 – 17:30 часа

Контакти :

Свържи се с производителя:

имейл : fib@abv.bg

телефон за контакт : +359 999993333 ; +359 886777777

Свържи се с дистрибутор:

имейл: fib@mgproducing.com

телефон : +359 888880680 ;
+359 877616208

Свържи се относно нови дистрибутори и пазари:

имейл : office@@mgproducing.com

телефон за контакт : +359 888880680

За връзка на медийте:

имейл : info@@mgproducing.com

телефон за контакт : +359 877616208

Пратетe ни имейл