„F.I.B. -“ Fireout Innovative Bulgaria “ ООД, Единен идентификационен код – 204092172
Регистрирано в Търговския регистър на 27.05.2016 г. със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Панорамен път“ № 24-Е
Основният предмет на дейност на фирмата е производство, търговия, внос, износ, дистрибуция и сервизно обслужване на противопожарно техническо оборудване.
Нова компания с поглед към бъдещето. Мисията ни е грижа и отговорност за живота и безопасността на хората и за нашата околна среда.
Иновативното развитие на компанията в областта на многофункционалните противопожарни агенти може да се използва в домакинствата, в производствените и търговски обекти, в развлекателния и туристическия бизнес, както и в селското и горското стопанство.
С доверието към компанията вие си гарантирате спокойствие и сигурност.
Фирмата е сертифицирана по ISO и притежава признат европейски патент по отношение на разработените продукти.

Нашата компания създава и развива иновативни патенти . Най-оптималните формули се тестват докато се постигнат впечатляващи резултати. След което ние произвеждаме и създаваме продукти които да удовлетворят всеки наш клиент. Нашата компания създава и развива иновативни продукти за защита срещу огън и пожари. Всички формули се тестват докато се постигнат най-оптималните резултати. Ние произвеждаме и създаваме продукти, които да осигурят Вашата безопасност. Всички наши продукти са създадени и сертифицирани по последните европейски и световни стандарти за безопасност. Най-важните приоритети в производството ни са безопасността и здравето на хората и опазването на околната среда.

Изпитания и класификация извършени по следните европейски стандарти:

БДС EN 13823: 2010 + A1:2015

БДС EN ISO 11925 – 2:2011

БДС EN 13501-1:2007 + A1:2009

Клас: D-s2d0.