1. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1.1.Защита на личните ви данни на нашия уебсайт.

Уебсайтът е собственост и се управлява от

„F.I.B. -“ Fireout Innovative Bulgaria “ ООД, Единен идентификационен код – 204092172

Регистрирано в Търговския регистър на 27.05.2016 г. със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Панорамен път“ № 24-Е.

Ние знаем, че ви е грижа как се използва и споделя информацията за вас и че ние оценяваме Вашето доверие в нас, за да го направим внимателно и разумно. Това известие описва нашата политика за поверителност и е част от Общите условия на нашия уебсайт („Условия на уебсайта“).

Като приемете нашите Условия за уебсайтове или като посетите fib.bg („Уебсайта“), приемате и се съгласявате с практиките, описани в тази Декларация за поверителност.

Уебсайтът Ви е предоставен от „F.I.B. -“ Fireout Innovative Bulgaria “ ООД. „F.I.B. -“ Fireout Innovative Bulgaria “ ООД вярва, че е важно да защитите вашите лични данни (както е определено в Закона за защита на личните данни ) и ние се ангажираме да Ви предоставим персонализирана услуга, която отговаря на вашите нужди по начин, който също така защитава личната ви информация. Тези правила обясняват как можем да събираме лични данни за вас. Тя също така обяснява някои от мерките за сигурност, които предприемаме, за да защитим вашите лични данни и ви разяснява някои неща, които ще направим и не. Трябва да прочетете тези правила във връзка с Условията на уебсайта.

Когато за първи път получим лични данни от Вас или когато вземете нова услуга или продукт от нас, ние ще ви дадем възможност да ни кажете дали правите или не искате да получавате информация от нас за други услуги или продукти (според случая ). Обикновено можете да направите това, като отметнете поле на формуляр за заявление или договор. Можете да промените решението си по всяко време, като ни изпратите имейл на адреса по-долу.

Някои от личните данни, които държим за вас, може да са „чувствителни лични данни“ по смисъла на Закона за защита на данните , например информация за вашето здраве или етнически произход.

1.2.Събиране на информация

Можем да събираме Лични данни за Вас от няколко източника, включително следните:

1.2.1.От вас, когато сте съгласни да вземете услуга или продукт от нас, в който случай това може да включва вашите данни за контакт, датата на раждане, как ще платите за продукта или услугата и банковите си данни.

1.2.2.От вас, когато се свържете с нас чрез запитване или в отговор на съобщение от нас, в който случай това може да ни каже нещо за това как използвате нашите услуги.

1.2.3.От документи, които са на разположение на обществеността, като избирателния регистър.

1.3.Използване на вашата лична информация

1.3.1.Личните данни за нашите клиенти са важна част от нашия бизнес и ние ще използваме Вашите Лични данни само за следните цели

1.3.2.За да ни помогнете да ви идентифицираме, когато се свържете с нас.

1.3.3.За да ни помогнете да идентифицираме профили, услуги и / или продукти, които може да имате от нас или от избрани партньори от време на време. Можем да направим това автоматично, като използваме система за оценяване, която използва предоставените от Вас лични данни и / или информация, която държим за вас, и лични данни от агенции на трети страни (включително кредитни референтни агенции).

1.3.4.За да ни помогнете да администрираме и да се свържем с Вас относно подобреното администриране на всички профили, услуги и продукти, които сме предоставили преди, дайте сега, ще, или може да предоставите в бъдеще.

1.3.5.За да можем да извършваме маркетингов анализ и профилиране на клиентите (включително с транзакционна информация), провеждайте изследвания, включително създаване на статистическа и тестова информация.

1.3.6.Да помогне за предотвратяването и откриването на измами или загуби.

1.3.7.За да ни позволим да се свързваме с вас по какъвто и да е начин (включително поща, имейл, телефон, посещение, текстови или мултимедийни съобщения) за продуктите и услугите, предлагани от нас и избрани партньори, освен ако по-рано ни помолихте да не правите това.

1.3.8.За да Ви информираме за нашата схема за помощи за членове, при която като част от вашите бонуси за членство ще Ви предоставим информация за членството и подробности за отстъпките и офертите, които преговаряме от време на време от името на нашите членове. Ако не желаете да получите това предимство, моля, пишете на нашия мениджър по защита на данните на адреса, посочен в точка 1.7.3. по-долу.

1.3.9.Можем да наблюдаваме и записваме комуникации с вас (включително телефонни разговори и имейли) за осигуряване на качеството и съответствие.

1.3.10.Можем да проверим вашите данни с агенции за предотвратяване на измами. Ако предоставите невярна или неточна информация и подозираме, че има измама, ще запишем това.

1.4.Ние няма да разкриваме Вашите Лични данни на никоя трета страна, освен в съответствие с тази Декларация за поверителност.

1.5.Възможно е да позволим на други хора и организации да използват Лични данни, които държим за вас, при следните обстоятелства:

1.5.1.Ако ние или почти всички наши активи придобием или сме в процес на придобиване от трета страна, в който случай личните данни, притежавани от нас, за нашите клиенти, ще бъдат един от прехвърлените активи.

1.5.2.Ако сме били законно помолени да предоставим информация за правни или регулаторни цели или като част от съдебни производства или бъдещи съдебни производства.

1.5.3.Ние наемаме компании и физически лица да изпълняват функции от наше име и ние можем да разкрием Вашите Лични данни на тези страни за целите, посочени в точка 2.1, или например за изпълнение на поръчки, доставка на пакети, изпращане на пощенска пратка и имейл, премахване на повтаряща се информация от списъци с клиенти, анализиране на данни, осигуряване на маркетингова помощ, осигуряване на резултати от търсенето и връзки (включително платени обяви и връзки) и предоставяне на обслужване на клиенти. Тези страни са обвързани с строги договорни разпоредби с нас и имат достъп само до лични данни, необходими за изпълнение на техните функции, и не могат да ги използват за други цели. Освен това те трябва да обработват личните данни в съответствие с тази политика за поверителност и както е позволено от Закона за защита на личните данни . От време на време тези други хора и организации, на които можем да предадем вашите лични данни, може да са извън Европейското икономическо пространство. Ние ще предприемем всички необходими стъпки, за да сме сигурни, че вашите лични данни се третират правилно и в съответствие с тази Декларация за поверителност и Закона за защита на личните данни.

1.6.Когато ни предоставяте лични данни от името на някой друг, вие потвърждавате, че сте им предоставили информацията, посочена в настоящата Декларация за поверителност, и че те не са възразили срещу такова използване на личните им данни.

1.7.Във връзка с всяка транзакция, която влизаме заедно с вас:

1.7.1.Ние и други компании в нашата група могат да извършват проверки за предотвратяване на кредитни и измами с една или повече лицензирани агенции за кредитни референции и предотвратяване на измами. Ние и те могат да водят запис на търсенето. Информацията, която се съхранява за вас от тези агенции, може да бъде свързана със записи, свързани с други хора, живеещи на същия адрес, с който сте финансово свързани. Тези записи също ще бъдат взети под внимание при проверките за предотвратяване на измами и измами. Информацията от молбата Ви за плащане и данните за плащане във Вашата сметка ще бъде записана в една или повече от тези агенции и може да бъде споделена с други организации, за да ви помогне да направите кредитни и застрахователни решения за вас и членовете на вашето домакинство, с които сте финансово свързани, събиране и предотвратяване на измами. Това включва и тези, които са се преместили в къщи и са пропуснали плащания.

1.7.2.Ако ни предоставите невярна или неточна информация и подозираме, че има измама, ще го регистрираме и може да я споделим с други хора и организации. Ние и други кредитни и застрахователни организации може да използваме и технология за откриване и предотвратяване на измами.

1.7.3.Ако имате нужда от подробности за кредитните агенции и агенциите за предотвратяване на измами, от които получаваме и с които записваме информация за вас, моля, пишете на нашата защита на личните данни на адрес: гр. София, ул. „Панорамен път“ № 24-Е

1.8.Защита на информацията

Имаме строги мерки за сигурност за защита на личните данни.

1.8.1.Работим, за да защитим сигурността на вашата информация по време на предаването, като използваме софтуера Secure Sockets Layer (SSL), който криптира информацията, която въвеждате.

1.8.2.Разкриваме само последните пет цифри на номерата на кредитни карти, когато потвърждавате поръчка. Разбира се, предаваме целия номер на кредитната карта на съответната компания за кредитни карти по време на обработката на поръчката.

1.8.3.Ние поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции във връзка със събирането, съхраняването и разкриването на лична информация за клиента. Нашите процедури за сигурност означават, че понякога можем да поискаме доказателство за самоличност преди да ви разкрием лична информация.

1.8.4.Важно е да защитите срещу неоторизиран достъп до паролата и компютъра си. Не забравяйте да се подпишете, когато приключите с използването на споделен компютър.

1.9.Интернет

1.9.1.Ако комуникирате с нас чрез интернет, може понякога да ви изпращаме имейли за нашите услуги и продукти. Когато ни предоставите лични данни през уебсайта, обикновено ще Ви дадем възможност да кажете дали предпочитате да не се свързваме с Вас по имейл. Винаги можете също да ни изпратите имейл (на посочения по-долу адрес) по всяко време, ако промените решението си.

1.9.2.Моля, не забравяйте, че комуникациите по интернет, като имейли и уебмайли (съобщения, изпратени чрез уебсайт), не са сигурни, освен ако не са били шифровани. Комуникациите ви могат да минат през редица държави, преди да бъдат доставени – това е естеството на интернет. Не можем да поемем отговорност за неупълномощен достъп или загуба на лични данни, които са извън нашия контрол.

1.10.Бисквитки

Когато предоставяме услуги, искаме да ги направим лесни, полезни и надеждни. Това понякога включва поставяне на малки количества информация на вашия компютър. Те се наричат „бисквитки“.

Тези „бисквитки“ не могат да бъдат използвани за лично идентифициране и се използват за подобряване на услугите ви, например чрез:

Да ви позволим ефективно да навигирате между страниците. Активирането на услуга за разпознаване на компютъра, така че не е нужно да давате една и съща информация по време на една